Stockeklevs Ekonomiska förening

Västra Götalands län

Information

Ekonomisk förening finns det flera av i Tranemo och Stockeklevs Ekonomiska förening är ett av dem. Västra Götalands län är ett stort län där det finns många företag där och Stockeklevs Ekonomiska förening är ett av dem. Statusen för Stockeklevs Ekonomiska förening är att Bolaget är aktivt.

Stockeklevs Ekonomiska förening är ett Ekonomisk förening och skapades 2001-03-09. Det finns flera olika företag i Västra Götalands län som är ett stort län. Tranemo där företaget finns i jobbar för att företag som Stockeklevs Ekonomiska förening ska trivas.

I Tranemo så finns det flera olika företag som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att som ett kombinerat kooperativ bedriva lant- bruksverksamhet genom att producera giftfria jordbruksprodukter samt att möjliggöra avsättning för dessa produkter till gynnsamma villkor, att förvalta gemensam egendom, att bedriva import- och exportverksamhet främst inriktad på konsumtionsvaror såsom textil och jordbruksprodukter, bedriva värdepappershantering, konstnärlig verksamhet, innovations- och utvecklingsverksamhet, café, catering och konfektyrverksamhet, bedriva mineralhantering, att via förlagsverksamhet byggd på demokratiska arbetsmetoder möjliggöra för människor i glesbygd att till rimliga kostnader förvärva och ta del av det kulturella mediautbudet såsom litteratur och musik, samt bedriva med ovanstående förenlig verksamhet.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Stockeklevs Ekonomiska förening är momsregistrerat och det har de varit sedan 2001-11-12.

Idag är Stockeklevs Ekonomiska förening och det finns flera företag som är det idag i Tranemo.

Vill man komma i kontakt med Stockeklevs Ekonomiska förening så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 0325-70177.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamöterna.

De som är på något sätt har med Stockeklevs Ekonomiska förening är Arvidsson, Birgit Ingeborg som är född 1924 och har titeln Ordinarie ledamot, Arvidsson, J Bengt O U S som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Bergmann, Jan Olof Emil som är född 1956 och har titeln Suppleant, .

Stockeklevs Ekonomiska förening har 769606-8472 som sitt organisationsnummer.