Sjuhäradsmat, ekonomisk förening

Västra Götalands län

Information

Sjuhäradsmat, ekonomisk förening hittar ni ett Västra Götalands län som inte är som andra län. I Västra Götalands län hittar ni Tranemo som är den kommunen där Sjuhäradsmat, ekonomisk förening finns. I Tranemo så finns det många olika Ekonomisk förening och i Västra Götalands län så finns det ännu fler Ekonomisk förening. Sjuhäradsmat, ekonomisk förening tillhör bolagstypen Ekonomisk förening och bolaget har F-skatt vilket Sjuhäradsmat, ekonomisk förening har haft sedan 2005-08-01. Sjuhäradsmat, ekonomisk förening har funnits sedan och 2005-08-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Sjuhäradsmat, ekonomisk förening så kan ni göra det genom att skicka er post till Blomsdal, 511 95, Öxabäck men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 0325-40255.

Tranemo arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Västra Götalands län för att locka till sig fler bolag.

Sjuhäradsmat, ekonomisk förening har idag 769612-5041 som sitt organisationummer.

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Ulla Britt Bengtsson, Roy Olausson och Bo Pettersson var för sig. är den som för stunden ansvarar för Sjuhäradsmat, ekonomisk förening

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att marknadsföra, samordna förädling samt för- medla medlemmarnas livsmedelsprodukter under varumärkena Sju- häradsmat, Sjuhäradslådan och andra av föreningen registrerade varumärken. Föreningens ändamål är även att tillhandahålla ut- bildning och rådgivning för att utveckla medlemmars verksamhet och sortiment.

I Sjuhäradsmat, ekonomisk förening så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Olausson, Roy Sivert som är född 1948 och har titeln Extern firmatecknare, Bengtsson, Siv Ulla-Britt som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Björklund, Johan Per-Erik som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Jan Anders Patrick som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Petersson, Bo Robert som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Wendefors, Kjell Peder som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot.