Gobson Produktion Aktiebolag

Västra Götalands län

Information

Gobson Produktion Aktiebolag är ett av många företag som finns i Tranemo. Det är nämligen den kommunen som Gobson Produktion Aktiebolag finns i och den tillhör även Västra Götalands län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Gobson Produktion Aktiebolag som idag finns i Västra Götalands län har varit registrerat sedan 1983-11-10. Men sedan 1996-01-01 så har Gobson Produktion Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Rönng. 3, 514 32, Tranemo. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Gobson Produktion Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Tranemo arbetar för att företag som Gobson Produktion Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Gobson Produktion Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat företag i Västra Götalands län.

Bolaget skall bedriva handel och konsultation inom textil och konfektion samt köpa, förvalta och sälja fast och lös egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Gobson Produktion Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Gobson Produktion Aktiebolag och det är följande personer, Claesson, Britt-Inger Margareta som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Claesson, Johan Axel Vilhelm som är född 1977 och har titeln Suppleant, Holmberg, Sven Alf Christer som är född 1949 och har titeln Revisor, Aktiebolaget Sjuhäradsbygdens Revisionsbyrå som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Gobson Produktion Aktiebolag är 556235-4943.