Tranemobostäder Aktiebolag

Västra Götalands län

Information

Tranemobostäder Aktiebolag är en verksamhet som finns i Tranemo. I Tranemobostäder Aktiebolag finns det lite olika personer som är förknippade och det är Hansson, Linda Patricia som är född 1972 och har titeln Extern VD, Ekstener, Artur Carl-Göran som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Azouri, Wajdi Louis som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Enoksson, Lars-Erik som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Erlandsson, Bo Göran Allan som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Gustafsson, Rolf Henry Johannes som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamotJohansson, Maria Christina som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Svenningsson, Svenning Jan-Erik som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Carlsson, Tommy Leonard som är född 1946 och har titeln SuppleantEdgren, Ronny Curt Ingemar som är född 1943 och har titeln SuppleantJohansson, Lars Gunnar som är född 1958 och har titeln SuppleantPersson, Hans Christer som är född 1966 och har titeln SuppleantRedberg, Claes Tommy som är född 1970 och har titeln SuppleantTorkelsson, Linnéa Rose Ingegerd som är född 1955 och har titeln SuppleantVainionpää, Petra Anita som är född 1961 och har titeln SuppleantSjöberg, Peter Mikael som är född 1959 och har titeln RevisorKvarneving, Inge Lennart som är född 1943 och har titeln LekmannarevisorÖhvall, Ingelis Margareta som är född 1948 och har titeln LekmannarevisorBergman, Per Gunnar som är född 1937 och har titeln LekmannarevisorssuppleantSvensson, Eve Börje Henrik som är född 1942 och har titeln LekmannarevisorssuppleantÖhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor.

Vill man kunna komma i kontakt med Tranemobostäder Aktiebolag så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta verksamheten på det sättet så kan ni försöka att nå Tranemobostäder Aktiebolag på telefon 0325-619950.

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Tranemo kommun förvärva, äga, förvalta fastigheter eller tomträtter och bygga bostadshus med tillhörande kommersiella lokaler och kollektiva anordningar samt bedriva härmed förenlig verksamhet. Bolagets verksamhet må jämväl omfatta uppförande av småhus och bo- stadsrätter för försäljning.

Idag är Tranemobostäder Aktiebolag av bolagstypen Aktiebolag.

Tranemobostäder Aktiebolag är ett av många verksamheter som finns i Västra Götalands län och Tranemo arbetar för att verksamheter ska trivas i kommunen.

Tranemobostäder Aktiebolag innehar F-skattsedel och det har de haft sedan 1994-01-01 och Tranemobostäder Aktiebolag är även registrerat för mervärdesskatt vilket de har varit sedan 1992-01-01.

√ Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Tranemobostäder Aktiebolag så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Ekstener, Artur Carl-Göran -Hansson, Linda Patricia eller en av dem i förening med -Svenningsson, Svenning Jan-Erik Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Tranemobostäder Aktiebolag har 556449-1966 som sitt organisation och statusen för verksamheten är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika verksamheter som är Bolaget är aktivt i Västra Götalands län.