Nittorps Buss AB

Västra Götalands län

Information

Nittorps Buss AB hittar ni ett Västra Götalands län som inte är som andra län. I Västra Götalands län hittar ni Tranemo som är den kommunen där Nittorps Buss AB finns. I Tranemo så finns det många olika Aktiebolag och i Västra Götalands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Nittorps Buss AB tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket Nittorps Buss AB har haft sedan 1999-01-01. Nittorps Buss AB har funnits sedan och 1998-01-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Nittorps Buss AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Mov. 2, 514 54, Nittorp men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 0325-73045.

Tranemo arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Västra Götalands län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Nittorps Buss AB Privat, ej börsnoterat.

Nittorps Buss AB har idag 556559-6896 som sitt organisationummer.

Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten är den som för stunden ansvarar för Nittorps Buss AB

Bolaget skall bedriva taxi- och bussrörelse samt uthyrning av arbetskraft till entreprenadmaskiner och transportfordon ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

I Nittorps Buss AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Andersson, Sune Gösta Roger som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Andersson, Annika Gunilla som är född 1958 och har titeln Suppleant, Cederlund, Stig Olof Ingemar som är född 1950 och har titeln Revisor, Gabre, Lars Johan som är född 1963 och har titeln Revisorssuppleant, Cederlund Revisor & Konsult AB som är född och har titeln Revisor, Företagsrevision Sjuhärad AB som är född och har titeln Revisor.