Sparbanken Tranemo

Västra Götalands län

Information

Sparbank finns det flera av i Tranemo och Sparbanken Tranemo är ett av dem. Västra Götalands län är ett stort län där det finns många företag där och Sparbanken Tranemo är ett av dem. Statusen för Sparbanken Tranemo är att Bolaget är aktivt.

Sparbanken Tranemo är ett Sparbank och skapades 1904-01-01. Det finns flera olika företag i Västra Götalands län som är ett stort län. Tranemo där företaget finns i jobbar för att företag som Sparbanken Tranemo ska trivas.

Sparbanken Tranemo är F-skattregistrerat och det har de varit sedan 1994-01-01. I Tranemo så finns det flera olika företag som är F-skattregistrerade.

Sparbanken skall ta emot inlåning på räkning från allmänheten. Härutöver får sparbanken bedriva sådan verksamhet som avses i 2 kap 2 ! bankrörelselagen (1987:617) däribland följande rörelsegrenar 1. utlåning 2. factoring 3. ställande av borgen och garantier 4. betalningsförmedling 5. tillhandahållande av betalningsmedel 6. förmedling av obligationslån och andra krediter 7. notariatverksamhet inkl. ekonomisk och juridisk rådgivning 8. värdepappersrörelse efter tillstånd enligt lagen (1991:981) om värdepappersrörelse 9. uthyrning av bank- och servicefack och förvaring av deposita 10. lämnande av kreditupplysningar 11. rembursverksamhet 12. inkassorörelse 13. valutahandel 14. förmedling av köp, försäljning och belåning av fastigheter, tomträtter och bostadsrätter 15. förvaltning av fastigheter och tomträtter 16. rådgivning och biträde i företagsledningsfrågor 17. förmedling av försäkringar 18. pensionssparrörelse efter tillstånd Verksamhetsområdet omfattar Tranemo kommun.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Sparbanken Tranemo inte är momsregistrerat.

Idag är Sparbanken Tranemo och det finns flera företag som är det idag i Tranemo.

Vill man komma i kontakt med Sparbanken Tranemo så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 0325-47100.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Andersson, Arne Bertil -Ekdal, Göte Torvald Jörgen -Ekdal, Ulrika Linnéa -Johansson, Lars Evert Anders -Magnusson, Karl-Gustav Ingemar -Sundqvist, Elsa Linnéa Christina.

De som är på något sätt har med Sparbanken Tranemo är Andersson, Arne Bertil som är född 1950 och har titeln Extern firmatecknare, Ekdal, Ulrika Linnéa som är född 1964 och har titeln Extern firmatecknare, Johansson, Lars Evert Anders som är född 1961 och har titeln Extern firmatecknare, Magnusson, Karl-Gustav Ingemar som är född 1959 och har titeln VD, Sundqvist, Elsa Linnéa Christina som är född 1953 och har titeln Ställföreträdande VD, Magnusson, Karl-Gustav Ingemar som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamotEkdal, Göte Torvald Jörgen som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Björkman, Carl Anders Fredrik som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Elverlind, Eva Maria Louise som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamotHansson, Bertil Edvard som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamotKlaesson, Monica Eleonor som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot,ArbetstagarrepresentantRedberg, Claes Tommy som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamotSundqvist, Elsa Linnéa Christina som är född 1953 och har titeln SuppleantSegerqvist, Christoffer Lars-Ola som är född 1980 och har titeln Suppleant,ArbetstagarrepresentantGulda, Britt-Marie Edith Margareta som är född 1948 och har titeln RevisorPersson, Stefan Anders Tage som är född och har titeln Revisorssuppleant,Bosatt utomlands inom EESErnst & Young AB som är född och har titeln Revisor.

Sparbanken Tranemo har 565500-6152 som sitt organisationsnummer.